Spravedlivé rozúčtování vody a tepla

Pro spravedlivé rozúčtování nákladů v závislosti na spotřebě energie je nutné používat indikátorů se dvěma čidly, z nichž první bude snímat teplotu povrchu otopného tělesa a druhé teplotu ve vytápěné místnosti. V porovnání s indikátory jednočidlovými tak jde o zcela novou kvalitu. Spravedlivé rozúčtování by měla zajistit i vyhláška MMR č. 372/2001 Sb., která určuje jak se při rozúčtování rozdělují náklady za tepelnou energii na vytápění. Spotřební složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele úměrně výši náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou. Proto je potřeba, aby každý vlastník domů či bytové jednotky, používal co nejpřesnější měřiče tepla, teplé i studené vody, aby konečné rozúčtování vynaložených nákladů bylo opravdu spravedlivé. Neváhejte a kontaktujte naší firmu, rádi Vám poradíme s vyřešením technického problému, který by mohl ovlivnit spravedlivé rozúčtování energií.

 

  

 

Poměrové měřiče

Poměrové měřiče si v minulosti získaly značnou oblibu a to především pro svou jednoduchost a nízkou cenu. U poměrových měřičů je využito principu založeném na odparu zdravotně nezávadné kapaliny v trubičce, která je umístěna v přesně definovaném místě otopného tělesa pomocí speciální kovové desky, která převádí teplo otopného tělesa na kapalinu. Množství odpařené kapaliny se určuje odečtem na dílcích stupnice. Počet odečtených dílků na stupnicích slouží jako srovnávací měřítko odebraného tepla. Poměrové měřiče jsou koncipovány jako jednotrubičkové s jednotkovou stupnicí, nevýhodou tohoto způsobu poměrového měření je letní odpar. V létě, mimo topnou sezónu se, díky okolnímu teplu, zaznamená určitá spotřeba. Trubičky indikátoru musí bžt z tohoto důvodu a podle normy mírně přeplněny. Elektronické poměrové měřiče tepla, původní kapalinové (odpařovací), mají čidlo s polovodičovým snímačem teploty. Tento nový moderní měřič si získal svým snadným principem snímání teploty otopného tělesa oblibu mezi zákazníky.

Měření tepla

Měření tepla se poprvé objevilo v roce 1937, k největšímu rozšíření měřičů tepla došlo v 70. letech minulého století. Měření tepla může být prováděno pomocí termočlánkových indikátorů, které vycházejí z předpokladu, že množství tepla dodávané otopným tělesem je úměrné rozdílu mezi střední povrchovou teplotou otopného tělesa a teplotou vzduchu ve vytápěné místnosti. Měření tepla pomocí těchto veličin je proveditelné jednoduchými prostředky. K měření tepla se používají sériově vyráběné termočlánky, jejichž teplé konce jsou umístěny na otopném tělese a studené konce snímají teplotu okolí. Proud, který je přiměřený rozdílu těchto teplot napájí rtuťový elektrolytický počítač. Elektronické indikátory je možno rozdělit v podstatě na základě počtu čidel na jednočidlové a dvoučidlové. Výhodou elektronického měření tepla je přesný odečet v čase a archivace naměřených hodnot, dále pak odpadá pasportizace radiátorů, dokonalé změření tepla a v případě poruchy uchování všech hodnot včetně hlášení chyby.

Neovlivnitelné vodoměry

Pro správné změření spotřeby vody je vhodné použít mokroběžné vodoměry, které jsou magneticky neovlivnitelné. Ne všechny typy vodoměrů jsou v metrologických ani konstrukčních parametrech stejné jako přesné neovlivnitelné vodoměry. Pokud se rozhodnete instalovat přesné neovlivnitelné vodoměry do vašeho domu, vždy si od vašeho dodavatele vyžádejte typové schválení dodávaných vodoměrů, kde jsou jednoznačně uvedeny parametry prokazující skutečné hodnoty vodoměrů. Přesné neovlivnitelné vodoměry určené pro snížení rozdílů a určené pro snížení doplatků za vodu jsou většinou jednovtokové neovlivnitelné vodoměry mokroběžné s utěsněným počítadlem (100% čitelné). S nejvyšší přesností a spolehlivostí měření, neovlivnitelné magnetem ( antimagnetický vodoměr s přenosem otáček oběžného kola pevnou spojkou ), s vysokou přesností měření, vyrobené na mokroběžném principu, s odolností proti mechanickému poškození (robustní konstrukce, tlakové minerální sklo, víčko). Mezi takovéto neovlivnitelné vodoměry nepatří žádné vodoměry na trhu.

Měřiče tepla

Měřiče tepla jsou pomocníci, kteří jsou využíváni k měření vytápění, chlazení a nebo v kombinaci obou aplikací. Na trhu jsou nabízené jak kombinované měřiče tepla s oddělitelnými částmi tak i kompaktní měřiče tepla a poměrová kapilární měřidla. Pro návrh správného měřiče tepla je nutno specifikovat několik údajů. Chcete-li mít správně stanovenou spotřebu tepla pak jsou tu měřiče tepla a chladu s ultrazvukovou technologií pro měření s nejvyšší přesností a dlouhou životností. Tyto měřiče tepla jsou koncipované pro systémy dálkového vytápění a lze je snadno integrovat do multienergetické infrastruktury. Elektronické poměrové měřiče tepla nepodléhají studenému odparu, odpadá každoroční výměna ampulek, zvyšuje se přesnost odečtu. Na tomto druhu měřiče tepla je větší počet dílků oproti odpařovacím měřičům, jeden až dva teplotní snímače zaručují vyloučení takzvaného "" letního odparu "", další výhodou je možnost uložení naměřených hodnot do paměti a také větší citlivost přístroje na zaznamenávané změny teploty.

 

Bytový vodoměr Madalena

Bytový vodoměr Madalena, přestože je jeho kvalita mnohdy opomíjena, je právě tím měřidlem, podle kterého domácnost platí za svou spotřebu. Jelikož je bytový vodoměr Madalena umístěn za bytovými dveřmi, tedy v místě, kde je kontrola poměrně obtížná, měl by být společný zájem všech uživatelů bytů na instalaci co nejpřesnějších a vůči ovlivňování co možná nejodolnějších bytových vodoměrů Madalena. Výroba současných vodoměrů Madalena se zaměřuje na vývoj bezpečnostních prvků zabraňujících manipulaci s měřidly při zachování maximální možné přesnosti a co nejvyšší citlivosti. Nový vodoměr Madalena to není jen porovnání ceny, ale i jeho konstrukce, jeho přesnosti a ochranných prvků. Při výměně vodoměru Madalena je nutné, aby montážní firma provedla odečet starého vodoměru včetně kontroly neporušenosti montážní plomby. Nový vodoměr Madalena je nutné po instalaci také odečíst a zaplombovat. Montážní plomby chrání vodoměr Madalena před neoprávněnou demontáží. Jednoznačně jsou doporučovány bezpečné plomby s evidenčním číslem, které je při montáži zaznamenáno v montážním protokolu.

Novinky

Napište nám

22.10.2011 10:58
Líbilo se Vám u nás, nebo máte naopak připomínky k našim službám? Neváhejte a napište nám. Vaše...